Header image alt text

Girasolar.nl

Over duurzaamheid en energieverbruik

Duurzaamheid kan altijd beter

Duurzaamheid. Het is een begrip wat veelvuldig door bedrijven wordt ingezet. Met keurmerken en het energie neutraal produceren wordt aangegeven dat men verantwoord onderneemt. Vaak wordt de verantwoordelijkheid genomen voor de gehele bedrijfsketen, zoals de arbeidsomstandigheden van lokale boeren in ontwikkelingslanden of het terugbrengen van de CO2 uitstoot in de landen waar men actief is.

De green deals

Deze week was nog in het nieuws te lezen dat het goed gaat het de green deals. Bedrijven die meedoen met de green deals trachten energie te besparen, met behulp van de noodzakelijke aanpassingen binnen de organisatie. Dit kan door bijvoorbeeld de lichtinstallatie energiezuinig te maken. Bedrijven die gebruikmaken van green deals werken samen met de overheid. Vanuit Den Haag wordt ondersteuning gegeven in de vorm van kennisoverdracht en financiële ondersteuning. Waar veel ondernemingen nog niet voldoende rekening mee houden is de afvalverwerking

Afvalscheiding

Nog steeds kan en moet het scheiden van afval beter. Aangezien de regering uitdagende doelstellingen heeft vastgesteld met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen is het van belang geworden om ook de afvalverwerking duurzaam te maken. Verschillende bedrijven hebben het perfecte aanbod wat betreft afvalverwerking. Zo kan het bedrijfsafval worden ingezameld met een afvalcontainer, een perscontainer of bijvoorbeeld rolcontainers. Ook is het bij de afvalverwerkers vaak mogelijk om ook het overbodige archief te laten vernietigen. Het merendeel van het verwerkte afval wordt gerecycled, met als doel weer nieuwe producten te kunnen maken. Het bijzondere is dat het restafval wordt ingezet om elektriciteit en warmte op te wekken. Met andere woorden, ook de afvalverbrandingsinstallaties zijn duurzaam en houden rekening met het milieu.

Hoewel op het oog veel organisaties rekening lijken te houden met de drie P’s (People, Profit, Planet), kan er wel degelijk nog winst worden behaald op verschillende bedrijfsprocessen. Laten we ons daar nu even bewust van zijn, want het kan natuurlijk altijd beter.