De term groene stroom kennen we allemaal. Het is energie dat opgewekt word uit duurzame bronnen. Het woord groene stroom wordt gebruikt om een duidelijk verschil te laten zien tussen gewone stroom (ook wel grijze stroom genoemd) en de duurzame variantie (groene stroom). Maar als we kijken naar elektriciteitsnet, is er natuurkundig gezien geen verschil tussen beide energie gebruiken.

Er bestaan vele verschillende manieren hoe groene stroom opgewekt kan worden. Deze mogelijkheden zullen hieronder verder beschreven worden.

1. Aardwarmte
Door middel van aardwarmte is er de mogelijkheid elektriciteit op te wekken. Deze techniek word niet of nauwelijks toegepast in de lage landen op de wereld.

2. De Biomassa
Bij de Biomassa word de elektriciteit bij het verbranden van natuurlijke materialen gehaald. Bijvoorbeeld plantaardig materiaal. Denk hierbij aan afvalhout of snoeiafval. Dit afval kan uit de industrie of uit de bouw afkomstig zijn. Een andere mogelijkheid is het vergisten van plantaardige materialen. Een voorbeeld van plantaardige materialen zijn mest. De opwekking van elektriciteit word uit het over blijvende methaangas gehaald.

3. Het Afval
Het is ook mogelijk elektriciteit op te wekken door het verbranden van afval. Deze verbranding gebeurt in afvalverbranding installaties. Een andere mogelijkheid waardoor afval word verbrand om elektriciteit voor terug te krijgen is het verbranden van stortgas. In de meeste gevallen bij het verbranden van afval, is de uiteindelijke hoeveelheid energie dat groen genoemd mag worden maar klein. Dit komt doordat het afval dat wij produceren een groot aantal fossiele rest producten en andere zeldzame grondstoffen hebben. Hierdoor kan er van een oneindige energiebron gesproken worden.

4. De waterkracht
Als we het hebben over het maken van groene stroom met behulp van waterkracht, kunnen we de volgende soorten onderscheiden van elkaar.

4a. De waterkracht turbines
De waterkracht die in turbines voorkomt werken bijvoorbeeld bij een rivier waar een sluis in gebouwd is.

4b. De Golfslag energie
Over dit onderwerp kan er nog geen informatie gegeven worden omdat het nog in ontwikkeling is.

4c. De Getijden energie
Dit is een manier van energieopwekking door de zee. Eb en vloed wisselen elkaar af waardoor er elektriciteit opgewekt kan worden.

4d. Blauwe energie
Door middel van zout concentratie tussen het zeewater en het zoetwater kan energie opgewekt worden.

5. Windenergie
Dit soort energie wordt gemaakt door de windkracht te gebruiken. Wind turbines zetten de windkracht om in stroom.

6. Zonne energie
Zonne energie is de elektriciteit die kunnen krijgen vanuit het zonlicht.