Header image alt text

Girasolar.nl

Over duurzaamheid en energieverbruik

Internationale energieafspraken

Internationale energie afspraken

Van de top naar thuis

Energie, en dan vooral de noodzaak dat we besparen op energie, is een hot topic. We zijn de laatste jaren massaal bezig om energie te besparen. Is het niet vanuit milieu-oogpunt, dan wel uit barmhartigheid ten opzichte van onze eigen portemonnee. Veel van deze inspanningen vinden hun oorsprong  op het internationale niveau, waar al heel lang aandacht is voor energie en het verduurzamen van de wijze waarop we met energie omspringen.
Wat zijn nu zoal de internationale energie afspraken? En welke invloed hebben deze afspraken op jou en mij, in ons dagelijks leven?

Internationale energie afspraken

Zowel op wereldwijd als op Europees niveau zijn er belangrijke afspraken gemaakt over energie. Vooral de Europese richtlijnen zijn voor ons natuurlijk van direct belang. De belangrijkste doelstellingen van deze internationale afspraken zijn het tegengaan van de klimaatverandering en het besparen op de beschikbare hoeveelheid fossiele brandstoffen.

In 2008 zijn deze internationale afspraken geformuleerd in een aantal doelstellingen, die voor het jaar 2020 gehaald moeten worden door de Europese lidstaten. De belangrijkste daarvan luiden als volgt::
– De uitstoot van broeikasgassen moet met minimaal 20 procent omlaag.
– Op het algehele verbruik van energie dienen lidstaten 20 procent te besparen.
– Van de totale verbruikte energie dient minimaal 20 procent uit groene energie te bestaan.

Wat betekenen de internationale energie afspraken voor ons?

Die internationale afspraken over energie lijken misschien een ver-van-je-bed-show maar niets is minder waar. Uiteindelijk komt het nakomen van veel van die internationale afspraken namelijk op het bordje van de consument.

Dat gebeurt heus niet alleen door bijvoorbeeld strengere wetgeving op het gebied van energie en verbruik. Voorlichting en informatie zijn belangrijke middelen waar je als consument baat bij hebt, evenals de investeringen die de overheid doet in ontwikkeling en innovatie.
We gaven al eerder aan dat het besparen van energie niet alleen verstandig is vanuit milieu-oogpunt of om internationale doelstellingen te halen. Ook het financiële aspect weegt voor de normale consument zwaar. In dit opzicht is ook een andere ontwikkeling die voortkomt uit de internationale afspraken over energie erg positief: de huidige subsidies. Daarmee wordt je er als consument in feite voor beloond als je op een duurzame manier met energie omgaat en meer energie gaat besparen. Voorbeelden van dergelijke subsidies zijn die op de aanschaf van energiezuinige apparaten, en subsidies voor het zelf opwekken van groene energie.