Header image alt text

Girasolar.nl

Over duurzaamheid en energieverbruik

Zonne-energie in Nederland

ZONNE-ENERGIE IN NEDERLAND

In Nederland schijnt voldoende zon om in onze energiebehoefte te voorzien. De jaarlijkse hoeveelheid zoninstraling in Nederland bedraagt 50 keer het totale energiegebruik in ons land. Het deel daarvan dat op de Nederlandse daken valt, is voldoende voor de gehele Nederlandse warmtebehoefte.In Nederland is 40% van het zonlicht direct afkomstig van de zon, het merendeel bereikt ons echter indirect via de wolken. Ook dit zogenoemde diffuse licht is goed om te zetten in bruikbare energie.

Hierdoor komt het, dat in de Franse Rivièra slechts 1,5 keer zoveel zonne-energie aanwezig is als in Nederland.
De Nederlandse zonne-energiesystemen zijn speciaal ontworpen om zowel het directe als het diffuse zonlicht efficiënt te benutten.

Zonneboilersystemen

Een zonneboilersysteem verwarmt koud leidingwater zoals een normale warmwaterinstallatie dat doet. Het water wordt niet verwarmd door middel van gas, elektriciteit of olie, maar door het licht van de zon.
Een zonneboiler bestaat in hoofdzaak uit een zonnecollector, een voorraadvat en een pomp met elektronische regeling. Deze onderdelen zorgen ervoor dat zoveel mogelijk zonne-energie wordt benut. Door de collector stroomt water dat door het zonlicht verwarmd wordt. Het door de zon verwarmde water wordt rondgepompt in een gesloten circuit en verwarmt het leidingwater in het voorraadvat. Het water uit het voorraadvat stroomt via de reguliere warmwaterinstallatie naar de warmtappunten.

Op een mooie dag kan het water in het voorraadvat wel 90º C worden. Maar als het water niet op de gewenste temperatuur is, wordt het naverwarmd door de reguliere warmwaterinstallatie. Als het water in het voorraadvat warmer is dan de ingestelde temperatuur wordt koud water bijgemengd om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gemiddeld over het jaar levert een zonneboiler-systeem circa 50% van de warmtapwaterverwarming, het resterende deel wordt verzorgd door de reguliere warmwaterinstallatie.